Våre tjenester

Bertelsen begravelsesbyrå AS kan bistå ved alle praktiske gjøremål i forbindelse med en gravferd.

Nedenfor er en oversikt over varer og tjenester som kan være aktuelle.

--------------------------

Dødsfall på institusjon

Den avdøde blir vanligvis stelt av personalet på sykehuset eller sykehjemmet, og de sørger for at lege kontaktes for å bekrefte dødsfallet og skrive ut "Erklæring om dødsfall".
Det er så opp til pårørende å kontakte begravelsesbyrå for å avtale hva som videre skal skje. Etter avtale med byrået, blir kiste fraktet til institusjonen.
Om ønskelig kan det avtales syning av avdøde på rommet eller i bårekapellet på stedet, før kisten kjøres til seremonistedet.

Hjemmedødsfall

Det første en må gjøre er å kontakte lege (fastlege eller legevakten), for å få en bekreftelse av dødsfallet. Hvis ingen personer var tilstede da døden inntraff, eller hvis det ser ut til at det kan være unaturlig dødsfall, er legen pålagt å sørge for at politiet blir kontaktet.
Ta kontakt med begravelsesbyrået. Etter at legen har vært på stedet, kan avdøde hentes på båre eller kiste og fraktes til sykehus eller kapell. Der blir det ordnet med stell og nedlegging i kiste. Videre avtale gjøres med byrået angående gravferd, osv. (Noen ønsker å ha kiste med avdøde stående hjemme en stund. I stedet for bruk av båre, kan gravferdsbyrået da bringe kisten hjem)


Ulykker

Ved dødsulykker vil politiet ta hånd om det som skjer på ulykkesstedet. Det vil gjerne også være ambulansepersonell til stede.
Når det blir stadfestet dødsfall, kan det være et gravferdsbyrå som frakter avdøde til sykehus/bårekapell. 
Denne transporten er da et oppdrag som gjøres for politiet. Pårørende står naturligvis fritt til å kontakte hvilket som helst gravferdsbyrå de ønsker for hjelp til med det som skal skje videre.

Dødsfall i utlandet

Det bør snarest tas kontakt med SOS International (en samordning av reiseforsikringsselskap) som vil gi videre veiledning, ordne nødvendige praktiske ting, for eksempel hjemsendelse av kiste med avdøde. Er det en norsk ambassade eller annen offisiell representant i landet, vil de også bistå ytterligere i denne forbindelse.
Ta deretter kontakt med ett gravferdsbyrå, som da vil opprette kontakt med SOS International, ta imot kisten når den kommer til Norge, og forberede gravferden etter avtale med pårørende.