Våre ansatte

Øyvind Bertelsen-Tangvik, Senior Gravferdskonsulent og daglig leder

Jobbet fast i byrået siden 2007, grunnkurs for gravferdskonsulenter samt Virke gravferd fagkurs trinn 1, 2 og 3
Medlem av styret i Virke gravferd Trøndelag fra våren 2015 

Irene Bertelsen-Tangvik, Gravferdskonsulent

Jobbet i byrået siden 2014, fullført Virke gravferd fagkurs trinn 1

Ola Bertelsen, Senior gravferdskonsulent

Jobbet i byrået siden 1977

Ann Marie Langø, Gravferdskonsulent

Jobbet i byrået siden 2019, grunnkurs for gravferdskonsulenter