Midlertidig gravtegn

Vi har midlertidig gravtegn av solid kvalitet og tilbys i hvit helmalt med navneplate

Vi har kors, hjertetegn, nøytrale tegn samt egne tegn for barn, muslimer og humanetikere

Trekors og navneplater produseres lokalt.

 

KonferanseromMidlertidigGravmarkør