Kvalitet og service

Bertelsen Gravferd er medlem av bransjeorganisasjonen Virke Gravferd.

Vi anstrenger oss hardt hele tiden for å yte så god kvalitet og service som mulig etter normen i «Virke Gravferds Standard for god gravferdsskikk» slik at våre kunder skal være fornøyd med oss både på kort og lang sikt.

Vi i Bertelsen Gravferd jobber hver dag for at vårt verdiord - din medvandrer i sorgen - skal bli ivaretatt.